översatt på Lismaren

Motto: Förtroende är bra -  Kontroll är bättre 

Författare Jesper Persson

Official website

Pressfoton

Lismaren Revenge

Translater:

BeDe


Är en översättning på boken:
Lismaren Hämnd

Translater:

BeDe

Boken har nu blivit översatt till engelska och kan med stolthet köpas i mer än i 200 länder. Det blir lite surrealistisk med tanke på att dessa ord bara var en förklaring till mina egna barn, så det kunde förstå varför deras egen far inte kunde vara hos dem.


In English


The book has now been translated into English and can be proudly purchased in more than 200 countries. It gets a bit surreal considering that these words were just an explanation to my own children, so it could understand why their own father couldn't be with them.

Följ Författaren Jesper Persson

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Författaren Jesper Persson

Författare Jesper Persson använder cookies på sin sida. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Ta reda på mer
Acceptera