Contact

Kontakt
information

Om författaren:

 

Jesper Persson började skriva sina memoarer 2007 från en fängelsecell någonstans i Sverige, och som en förklaring till sina barn.

 

Författaren Jesper Persson berättar om tiden som kriminell då han var internationellt efterlyst, och kampen tillbaka till ett normalt liv utan brott. Beskriver hur det var att leva med Stroke, Afasi och hjärtinfarkt i fängelsemiljö. Numera skriver han deckare, och släppte den första, Lismaren 2019.

Jesper Persson ger idag, förutom att skriva böcker också föreläsningar i skolor och inom företag där han berättar om sitt liv med mycket kriminalitet.Populära författare 2019 blev Författare Jesper Persson (Läs mer)


Läs gärna nedanstående länkar som b.la handlar om en studie som gjorts om fyra tungt kriminella brottslingar som har bytt bana, samt om Maffiamyten.


Länk –studie

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:834230/FULLTEXT01.pdf
Se sidan 22 om författaren Jesper Persson


Länk – Maffiamyten

https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/gangsterlivet---lika-farligt-som-att-bara-pa-en-cancertumor/

Läs om författaren Jesper Persson


Länk - Kungliga  biblioteket

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=jesper+Persson&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Se författare Jesper Perssons böcker

Vid bokning av föreläsning

 
 
 
 
 
 

Copyright All Rights Reserved
Författaren Jesper Persson